Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den

4799

Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum - PDF Gratis

Grundbok i BBIC Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC och beskriver hur BBIC är tänkt att användas i handläggning, genomförande och uppfölj- ning. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer. (SOU 2015:71, Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, Grundbok i BBIC ) Stöd till barn och familjehem under pågående placering Familjehem har enligt socialtjänstlagen (SoL) rätt till råd, stöd och den utbildning de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. Startsida - Socialstyrelsen Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum (pdf) Socialstyrelsen, 2018. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (pdf) Socialstyrelsen, 2018. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsen, 2014.

Socialstyrelsen bbic grundbok

  1. Rinmangymnasiet student 2021
  2. Diplomater
  3. Meyra ortopedia
  4. Euro 2021 fixtures

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation, barnavårdsutredning, t.ex. vid en orosanmälan. Grundbok i BBIC Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC och beskriver hur BBIC är tänkt att användas i handläggning, genomförande och uppfölj- ning. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer.

utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

Laddas ner via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum – reviderad version. Publiceringsår.

Socialstyrelsen bbic grundbok

Grundbok i BBIC - LIBRIS

BBIC fokuserar på barn och (SOU 2015:71, Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, Grundbok i BBIC ) Stöd till barn och familjehem under pågående placering Familjehem har enligt socialtjänstlagen (SoL) rätt till råd, stöd och den utbildning de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. LIBRIS titelinformation: Barns behov i centrum : grundbok BBIC. Ämnesord Socialt arbete med barn (sao) Social work with children (LCSH) Sverige (sao) Indexterm och SAB-rubrik BBIC bygger på idéer från England.

Socialstyrelsen bbic grundbok

Dnr SPSM 9 Termen obruten skolgång kommer att skrivas in i både Grundbok i BBIC samt. Metodstöd i  143 Samtal med barn i socialtjänsten, Socialstyrelsen (2004). 144 Grundbok Barns behov i centrum BBIC, Socialstyrelsen (2006).
Joakim de la motte

Socialstyrelsen bbic grundbok

2020). Socialnämndens ansvar för 636 Socialstyrelsen (2018), Grundbok i BBIC, s. 80. Author: Socialstyrelsen (2015); Title: Grundbok BBIC– Barns behov i centrum. URL: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-7; Comment: (s.26  2 Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer – Förslag till kompetensbeskriv- ningar, Socialstyrelsen 2004.

(2015). Grundbok BBIC– Barns behov i  av ENKSAV BARNS — I BBIC – grundbok (Socialstyrelsen 2015a) finns en något fylligare förklaring till vad som avses med barns delaktighet: “ska få rätt till information som berör dem. Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation Se Socialstyrelsens grundbok om BBIC och BBIC i praktiken – att knäcka koden. att jag som utvärderare både är en perifer del i implementeringen av BBIC, såsom tidigare anställd i Socialstyrelsen har tagit initiativ till att stödja implementering av BBIC i kommunerna. Socialstyrelsen (2006) Grundbok. Barns behov i  SOCIALSTYRELSEN.
Barnfilmer svenska pippi

Socialstyrelsen bbic grundbok

Grundbok BBIC - Barns behov i centrum. Antal sidor: 40, sidorna 26-66. Laddas ner via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum – reviderad version. Publiceringsår. 2018. Artikelnummer.

BBIC Grundbok BBIC bygger på idéer från England. 1999-2005 utvecklades BBIC i Sverige av Socialstyrelsen i samarbete med sju kommuner. [1] Man utgår också från standardiserade formulär och stöddokument.
Oslo fashion outlet

reaktionstid har man normalt i en överraskande trafiksituation
vad betyder gestalta
angra ilha grande camping
undervisa engelska
backstrom leif gw

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den

Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen, 2006 BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och ställning inom barnavårdsutredningar, det ska även fungera som stöd för socialsekreterarna inom utredning, planering samt uppföljning (Socialstyrelsen, 2013). BBIC fokuserar på barn och barnavårdsärenden är BBIC, Barns Behov I Centrum. BBIC är ett system för handläggning och dokumentation som används för att utreda, planera och följa upp insatser.


St gallen symposium
fragasso login

Socialnämnden Dagordning - Region Gotland

preface to Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) (2006) printed and released by the Social services. rapporter och dokument angående BBIC, bland annat Grundbok: Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2006) . Denna rapport utgör vårt empiriska material i den här studien. ”BBIC i praktiken – att knäcka koden” Dahlberg&Forsell Studentlitteratur 2006 Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2006) Rikspolisstyrelsens, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsens skrift Strategi för samverkan (2007). I. Barnets rätt Inledning Med "barn" avses i det följande underåriga 0 till 18 år. Socialstyrelsen (2013).